Skip to content
020 – 640 22 66

Verdeelkast aanbrengen of uitbreiden

Verdeelinrichtingen, of in de volksmond ‘groepenkast of meterkast’ genoemd, zijn een onmisbaar element in ieder gebouw.  Van Leeuwen Elektrotechniek kan als erkend installateur voor u de verdeelkast uitbreiden, aanpassen of vervangen. Bij het aanbrengen van de verdeelkast houden wij altijd rekening met de geldende normering NEN 1010 (Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties) en met de bij u aanwezige en toekomstige verbruikers. Na montage wordt conform de regels een opleverinspectie uitgevoerd waarvan u het rapport per email krijgt aangeboden. Deze momentopname zorgt ervoor dat eventuele al aanwezige problemen worden gedetecteerd. In dit inspectierapport worden onder andere de volgende punten beproefd:

De aardverspreidingsweerstand, de foutstroomimpedantie, de juiste werking van de aardlekschakelaars en een isolatieweerstandsmeting van alle op de verdeelinrichting aangesloten leidingen.

Van Leeuwen Elektra kan u adviseren omtrent het voorbereiden op een laadpaal en/ of zonnepanelen en de hierbij geldende regels. Bij het aansluiten van zonnepanelen is het zeer belangrijk de nominale stroom van de verdeelkast niet te overschrijden. Er is immers sprake van een parallelle voeding.

Verdeelkast uitbreiden

Wij leveren maatwerk verdeelkasten. Dit gebeurt bij het aanbrengen van verdeelkasten voor grotere gebouwen, maar ook bij een eindgroep bijplaatsen in een bestaande verdeelkast. Bij het aanbrengen van verdeelkasten staat veiligheid voorop. Voorbeelden waar veilig handelen noodzaak is, zijn:

  • De meterkast uitbreiden bij verbouwing van de keuken
  • De groepenkast vervangen bij renovatie van de woning
  • De meterkast vervangen als deze niet aan de NEN-normen voldoet

Wij zorgen indien nodig voor gereed melding bij de netbeheerder. Eventueel verplaatsen wij ook bij een grondige verbouwing de aansluiting van de netbeheerder.

Advies over verdeelkast aanbrengen

Van Leeuwen elektrotechniek geeft vrijblijvend advies over de huidige stand van zaken in uw woning. U hoort bijvoorbeeld of de groepenkast in de meterkast vervangen moet worden en of dat in uw meterkast een aardlekschakelaar verplicht is.

Gericht en vrijblijvend advies is de moeite waard voor:

Contact met Van Leeuwen Elektrotechniek opnemen is een goede stap om te horen wat voor u mogelijk is.

Back To Top